PicoScope er enkelt og bruke

En diagnosetester kan fortelle deg hvilken styreenhet som har feil, men kan den fortelle deg alt? Pico Scope kan hjelpe deg når du skal finne kjernen til problemet. Her har du mulighet til å analysere og teste komponenter mm. PicoScope har mer enn 150 innebygde tester hvor du kan sammenligne dine målinger mot hvordan det skal se ut. Alle verksteder burde ha et PicoScope tilgjengelig.

Noen tester du kan utføre med Pico Scope

  • Kompressjonstest. Sjekk kompresjonen på hver enkelt sylinder
  • Sylinderbalanse/feiltenning. Sammenligner effektutgang på hver sylinder og markerer feiltenninger
  • Batteritest. Viser CCA, måler ladestatus og spenningsfall ved start.
  • Starter-test. Sjekker motstanden i starter-spolen og spenningsforskjell mellom kabler.
  • Dynamo-test. Måler ladespenning og ser etter spenningstopper.

Ta kontakt for en demo.

Les mer om Pico Scope på Pico Technology sine nettsider